Význam partnerstva

Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol udržateľný. Úlohou našej generácie je najmä pomôcť našim deťom a pripraviť ich na plnenie tejto úlohy. Partnerstvo pre planétu je určené pre ekonomické subjekty, občianske združenia, nadácie, štátne inštitúcie a občanov, ktorí majú možnosť a záujem podporiť vzdelávanie a osvetu k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

Formy partnerstva

Zapojte sa do kampane „100 škôl“

Kúpou sto setov niektorého z tematických okruhov programu pre sto základných škôl v hodnote 5900,- eur bez DPH, podporíte environmentálne vzdelávanie a bezplatné dodanie programu do všetkých základných škôl v SR.
Získate:

 • reklamu v titulkoch 4 dokumentárnych filmov (pre 100 škôl),
 • reklamu na obaloch 100 setov vybraného tematického okruhu Požičaná planéta I.-V.,
 • prezentáciu počas vzdelávacích seminárov a podujatí pre školy a verejnosť,
 • workshopy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov,
 • prezentáciu na web stránkach a sociálnych sieťach programu.
 • Viac o kampani ...

Staňte sa príkladom dobrej praxe

Zdieľajte hodnoty a vízie Vašej firemnej politiky udržateľnosti a ochrany životného prostredia so stovkami tisíc súčasných i budúcich žiakov 1864 základných a 866 stredných škôl na Slovensku.

Uvedením príkladu Vašej výrobkovej, technologickej, alebo inej inovácie podporujúcej udržateľný rozvoj vo filmovej ukážke v rámci tematických okruhov Požičaná planéta III. – Biodiverzita, Požičaná planéta IV. - Zmena klímy a Požičaná planéta V. - Budúcnosť je v našich rukách, sa stane Vaša spoločnosť integrálnou súčasťou environmentálneho vzdelávania na školách v SR.

Získate:

  • prezentáciu hodnôt Vašej firemnej politiky udržateľnosti a ochrany životného prostredia prostredníctvom filmovej ukážky,
  • prezentáciu hodnôt Vašej firemnej politiky udržateľnosti a ochrany životného prostredia v publikáciách Požičaná planéta,
  • reklamu v titulkoch 20 dokumentárnych filmov z cyklu Požičaná planéta,
  • prezentáciu počas vzdelávacích seminárov a podujatí pre školy a verejnosť,
  • workshopy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov,
  • prezentáciu na web stránkach a sociálnych sieťach programu.

Viac o príkladoch dobrej praxe

Staňte sa donorom programu:

Ako donor môžu program podporiť ekonomické subjekty, občianske združenia, nadácie a občania formou finančného daru v ľubovoľnej výške v rámci svojich možností.

Zoznam darcov je vždy samostatne uvedený na USB s filmami v rámci príslušného tematického okruhu programu Požičaná planéta.

V prípade darov, ktoré presiahnu čiastku 5900,- eur ponúkame individuálnu dohodu na propagácii darcu.

2% z dane pre OZ:

Program Požičaná planéta môžete podporiť prostredníctvom 2% z dane pre naše občianske združenie Požičaná planéta pre školy. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na tvorbu a implementovanie jednotlivých tematických okruhov programu Požičaná planéta.

Prijímateľ 2% z dane:

Názov: Požičaná planéta pre školy
IČO:     37 868 527

ĎAKUJEME!

Partneri programu
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/SAZP.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Pozicana_planeta_Partneri_AVF-300x169-1.jpeg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Veolia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Nadacia_Veolia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/PVPS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/StVPS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Danucem-1.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/SSD.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Slovnaft.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/SG.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Ferona.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Mobis-Slovakia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Kom_poistovna.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/ECCO-Slovakia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/GEFCO-kopie.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/E-cycling.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/SBS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/mondi.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/JAVYS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/AVE-SK.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Meso_nitra.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Recobal-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/nadacia_Kooperativa.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/VSE_nadacia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/VUMZ.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Agromont.png
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Nowas-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Envigeos-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Elekos-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Domcentrum-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Slovalco.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/02/Cloetta.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/02/GP_Cloetta-kopie.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/02/Nadacia-deti-Slovenska.png