Význam partnerstva

Pred našou civilizáciou stojí asi najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zastaviť rast gigantického ekologického dlhu a zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol udržateľný. Táto úloha zostáva na pleciach našich detí a naša generácia im môže pomôcť aspoň tak, že ich na jej plnenie pripraví. Cieľom tvorcov programu Požičaná planéta je k tomu prispieť. Partnerstvo pre planétu je určené pre ekonomické subjekty, občianske združenia, nadácie, štátne inštitúcie a občanov, ktorí majú možnosť a záujem podporiť tvorbu moderných učebných pomôcok pre vzdelávanie a osvetu k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

Formy partnerstva

Zapojte sa do kampane „100 škôl“

Kúpou sto setov niektorého z tematických okruhov programu pre sto základných škôl v hodnote 5900,- eur bez DPH, podporíte environmentálne vzdelávanie a bezplatné dodanie programu do všetkých základných škôl v SR.
Získate:

  • reklamu v titulkoch 4 dokumentárnych filmov (pre 100 škôl),
  • reklamu na obaloch 100 setov vybraného tematického okruhu Požičaná planéta I.-V.,
  • prezentáciu počas vzdelávacích seminárov a podujatí pre školy a verejnosť,
  • workshopy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov,
  • prezentáciu na web stránkach a sociálnych sieťach programu.

Viac o kampani ...

Staňte sa príkladom udržateľnej praxe

Konkrétne príklady udržateľnej praxe, približujú žiakom hodnoty, ktoré budú v čase ich produktívneho veku samozrejmou súčasťou podnikania, formujú ich postoje a pozitívnu väzbu ku značke. Pomáhajú previazať hodnoty, ktoré im vštepuje environmentálna výchova s reálnym úsilím firiem o ich implementovanie do výrobkových a technologických inovácií, znižovanie environmentálnych záťaží, zavedenie princípov cirkulárnej ekonomiky a pod. Zdieľajte hodnoty a vízie Vašej firemnej politiky udržateľnosti a ochrany životného prostredia so stovkami tisíc súčasných i budúcich žiakov 1864 základných a 866 stredných škôl na Slovensku. Uvedením príkladu Vašej výrobkovej, technologickej, alebo inej inovácie, využívania princípov cirkulárnej ekonomiky, znižovania environmentálnych záťaží a pod. v krátkom dokumentárnom filme o Vašej spoločnosti, ktorý sa stane súčasťou tematických okruhov Požičaná planéta III. – Biodiverzita, Požičaná planéta IV. - Zmena klímy a Požičaná planéta V. - Budúcnosť je v našich rukách, sa stane Vaša spoločnosť integrálnou súčasťou environmentálneho vzdelávania na školách v SR.

Získate:

  • krátky dokumentárny film s prezentáciou hodnôt Vašej firemnej politiky udržateľnosti a ochrany životného prostredia,
  • prezentáciu hodnôt Vašej firemnej politiky udržateľnosti a ochrany životného prostredia v programe Požičaná planéta,
  • prezentáciu počas Dňa pre planétu, vzdelávacích seminárov pre pedagógov a podujatí pre školy a verejnosť,
  • workshopy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov,
  • prezentáciu na web stránkach a sociálnych sieťach programu.

Viac o príkladoch udržateľnej praxe

Staňte sa donorom programu:

Stále si s pokorou uvedomujeme, že čo i len prispieť ku zmene postojov, či k osvojeniu si zodpovedného životného štýlu, je nesmierne náročná úloha a vyžaduje si širokú spoločenskú podporu. Preto sa obraciame na ekonomické subjekty, občianske združenia, nadácie a občanov s prosbou, aby nám v našom úsilí pomohli a stali sa donormi programu Požičaná planéta formou finančného daru v ľubovoľnej výške v rámci svojich možností. V prípade záujmu o podporu nás kontaktujte na info@pozicanaplaneta.sk .

Zoznam darcov je vždy samostatne uvedený na USB s filmami v rámci príslušného tematického okruhu programu Požičaná planéta.

2% z dane pre OZ:

Program Požičaná planéta môžete podporiť prostredníctvom 2% z dane pre naše občianske združenie Požičaná planéta pre školy. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na tvorbu a implementovanie jednotlivých tematických okruhov programu Požičaná planéta.

Prijímateľ 2% z dane:

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Požičaná planéta pre školy
IČO:     37 868 527

ĎAKUJEME!

Partneri programu
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/SAZP.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Partner_Envirofond_kopie.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Pozicana_planeta_Partneri_AVF-300x169-1.jpeg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Partner_OZ_PPPSWeb.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Veolia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Nadacia_Veolia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/PVPS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/StVPS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Partner_Web_DBU.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Partner_Web_Okoherz.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Danucem-1.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/SSD.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/nadacia_Kooperativa.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/SG.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Slovnaft.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Ferona.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Mobis-Slovakia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/ECCO-Slovakia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/GEFCO-kopie.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/E-cycling.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/SBS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/mondi.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/JAVYS.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/AVE-SK.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Meso_nitra.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Recobal-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Kom_poistovna.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/VSE_nadacia.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/VUMZ.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Agromont.png
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Nowas-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Envigeos-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Elekos-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.eazy.sk/wp-content/uploads/2021/10/Pozicana_planeta_Partneri_projektu_Domcentrum-300x169.jpeg
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/01/Slovalco.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/02/Cloetta.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/07/Pozicana_planeta_Partner_Strabag.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Partner_Foxconn_Web-kopie.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/02/Nadacia-deti-Slovenska.png
//pozicanaplaneta.sk/wp-content/uploads/2024/06/Partner_Envipak_Web-kopie.png