Implementovanie programu Požičaná planéta podporujeme realizáciou vzdelávacích seminárov, ktorých sme doposiaľ realizovali 32 pre 2 tematické okruhy - Odcudzenie a Konzum. Realizácia prebieha v spolupráci s partnermi a sú určené pre pedagógov environmentálnej výchovy a pedagógom, ktorí sa environmentálnej výchove venujú ako prierezovej téme.  Ďalšie semináre k tematickým okruhom Požičaná planéta III. Biodiverzita, Požičaná planéta IV. Zmena klímy a Požičaná planéta V. Budúcnosť je v našich rukách sú plánované na jeseň 2024, jar a jeseň 2025.

 

ENVIRONMENÁLNA OSVETA A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ POŽIČANÁ PLANÉTA II. - KONZUM -  vzdelávacie semináre, ktoré sa konali v spolupráci s Fakultou prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a s podporou Slovenskej agentúry životného prostredia, v každom krajskom meste.

Nitriansky kraj:            10.10.2023
Trnavský kraj:              11.10.2023
Košický kraj:               17.10.2023
Prešovský kraj:            19.10.2023
Trenčiansky kraj:         20.10.2023
Bratislavský kraj:         24.10.2023
Banskobystrický kraj: 26.10.2023
Žilinský kraj:                2.11.2023

 

Environmentálny fond - Účel dotácie E-4463 - Vzdelávacie semináre - "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie"

Objednávka_zariadenia_pre_vzdelavacie_seminare

Objednavka_zabezpecenie_priestorov_pre_vzdelavacie_seminare

Špecifikácia_rozpočet_zariadenia_pre_vzdelávacie_semináre

V spolupráci s Fakultou prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a s podporou Environmentálneho fondu sme organizovali 16 vzdelávacích seminárov k tematickému okruhu Požičaná planéta I. "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie", ktoré sa konali v každom krajskom meste

Nitriansky kraj: 21.4.2023
Trnavský kraj: 2.5.2023
Košický kraj: 3.5.2023
Prešovský kraj: 4.5.2023
Trenčiansky kraj: 9.5.2023
Bratislavský kraj: 10.5.2023
Banskobystrický kraj: 15.5.2023
Žilinský kraj: 29.5.2023