Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj II. – Konzum

Publikácie, Pre školy
17,50
Obsahuje environmentálne aktivity, ktoré sa venujú témam ako: udržateľný technický pokrok, konzumná spoločnosť, znečistenie a odpad, udržateľný manažment prírodných zdrojov. Čítať viac
Pridať do košíka
Detaily

Odborná metodická príručka pre pedagogickú prax, Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj II: – Konzum

Obsahuje environmentálne aktivity, ktoré sa venujú témam:
  • chamtivosť
  • konzumná spoločnosť
  • znečistenie a odpad
  • udržateľný manažment prírodných zdrojov

Unikátna učebná pomôcka pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie na 2. stupni základných škôl, s možnosťou využitia aj na stredných školách.

Vznikla v spolupráci s expertmi z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, formuluje výchovné ciele, ponúka vyučovacie metódy a postupy tak, aby pri realizácii environmentálnych aktivít žiaci viac prenikli do témy, hľadali analogické javy vo svojom reálnom živote, chápali väzbu medzi globálnymi javmi a ich lokálnymi súvislosťami a v nadväznosti na osobnú skúsenosť dokázali premostiť témy do prostredia, v ktorom vyrastajú. 

Pre registrovaných pedagógov program ponúka všetky environmentálne aktivity a ich pracovné listy tiež vo forme PDF na stránke www.pozicanaplaneta.sk .

Bližšie informácie